profiRC.cz

Kategorie

Výrobci

Reklama

Smluvní strany:


B2B

 

profiRC.cz

IČO: 65926790  

Jitka JELÍNKOVÁ 

VELTRUBSKÁ 400, 280 02 KOLÍN V

telefon: +420 607 124 151

(dále prodávající) 

 

a obchodní partner

(dále zákazník)

 

se dohodly na těchto OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH (dále též "OP")

smluvní vztah vychází ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

  • Tyto OP se vztahují na zboží zakoupené u prodávajícího v prodejně nebo prostřednictví objednávkového systému profiRC.cz, telefon, fax, email či přímou dodávkou zákazníkovi.
  • Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou též reklamační podmínky
  • Záruky na zboží  upravují reklamační podmínky

  

II. CENY A POPLATKY

Ceny produktů jsou uvedeny včetně DPH, poplatků za elektroodpad, autorských poplatků atd.(jedná se tedy o konečnou cenu)

Za nevyzvednutou zásilku bude zákazníkovi účtována smluvní pokuta 500 Kč a náklady spojené s doručením zásilky. 

Poplatky za neoprávněnou reklamaci jsou uvedeny v REKLAMAČNÍCH PODMÍNKÁCH.

U vráceného zboží a to i dle článku V. těchto OP  může být vyúčtová poplatek až do výše 100% ceny zboží. (100% může být  účtováno v případě, že vrácené zboží je znehodnocené, poškozené nebo pokud vrácené zboží je tzv. individuální - speciální - případně kusová výroba).

 

III. SLEVY NA ZBOŽÍ

Individuálnální sleva je možná  při jednorázovém větším odběru bez nutnosti písemného dodatku. (zákazník poptá, prodávající pokud souhlasí prodá)

Na základě písemného dodatku těchto podmínek.(se zákazníkem bude uzavřena písemná dohoda o poskytnutém obchodním rabatu)

 

IV. PODMÍNKY PRODEJE

Zákazník čestně prohlašuje, že je osoba podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění na území ČR nebo EU.

Zákazník čestně prohlašuje, že je znalý oboru RC modelářství.

Podmínkou prodeje nemusí být návod v českém jazyce. Pro prodej postačuje návod, kterým je výrobek opatřen od výrobce. U všeobecně známích věcí jako je například stavební materiál(balza, nosníky,táhla výstuhy atd., základní nářadí (šroubováky, kleště atd.) nemusí být podmínkou prodeje český návod vůbec.

 

VI. MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zboží je možné vrátit do 14-ti  dnů po dohodě s prodávajícím.

  

VII. ROZHODČÍ DOLOŽKA

Všechny spory budou  řešeny formou rozhodčího řízení (arbitráže) jedním  rozhodcem kterého určí prodávající. V řízení bude postupováno ve smyslu ustanovení  zákona č. 216/1994 Sb. Smluvní strany se dohodly, brát rozhodčí  nález - usnesení  jako právně závazné s vyloučením civilních soudů.  

 

  

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Veškeré další ujednání musí mít formu písemného číslovaného dodatku a podpisem je musí odsouhlasit obě smluvní strany. 

Smluvní strany berou tyto OP jako právně závazné. Zaškrtnutím souhlasu při objednávce je toto bráno jako akt svobodné vůle - souhlasím s těmito OP.

  

 

Aktualizováno :  29.06.2022 (platné od)


ZpětZpět

Košík  

(prázdný)