profiRC.cz

Kategorie

Výrobci

Reklama

Co-Pilot II

Co-Pilot II

Systém Co-Pilot II je určen k samostatnému nebo částečně samostatnému letu modelů: plošníků, vrtulníků, plošníků způsobem 3D.

Co-Pilot II je další stupeň vývoje systémů autopilotního řízení firem FMA Direct a Revolectric.

Více detailů


3 599 Kč vč. DPH


Videa na YOUTUBE:

Ukázka funkce

Ukázka programování

Zatímco starší systém stabilizoval model pouze dvěma servy, nový Co-Pilot může řídit model pomocí 2-4 serv.
U plošníku je možno řídit křidélka dvěma servy, u vrtulníku ovládat desku cykliky až čtyřmi servy. Stačí pouze "provléct" servokablíky řídícím počítačem, v libovolném pořadí.

Základem systému jsou dvě sondy, které jsou řízeny rozdílem teplot mezi zemí a oblohou.
Jedna sonda je umístěna vodorovně, má čtyři senzory. Druhá sonda je pomocná, vertikální (na obrázku jednotky s jedním kablíkem).
Data, získaná sondami, se předávají do palubního počítače avioniky (jednotka s pěti kablíky). Počítačem jsou „provlečeny“ servokablíky, je vlastně umístěn mezi přijímačem a servy.
Celek, umístěný v modelu, má hmotnost pouhých cca 30 gramů.
Stabilizační systém může být použit jako autopilot pro výuku řízení, zisk systému je možno během letu omezit nebo zcela vypnout.
V případě potřeby stačí vrátit řídící páky vysílače do neutrálu a model se automaticky vrátí do vodorovného letu resp. visení.
Systém může pracovat v režimech „plošník“ – „vrtulník“ – „plošník 3D“.
 
Palubní systém je programován řídící jednotkou (na obr. nahoře), která současně slouží jako  IR dálkový ovladač. Přijímací jednotka je při programování zapojena do palubního počítače (jednotka bez nálepky).

Systém samozřejmě umožňuje update řídícího program. Nové programy budou k dispozici jednoduchým stažením z internetu.

Do budoucna se počítá se spoluprací systému s telemetrickým systémem Eagletree, takže model by mohl létat zcela samostatně.

Blokové schema zapojení

 
 
Bloková schemata programování z referenčního manuálu s českým komentážem

Začátek referenčního manuálu je v podstatě shodný s připoženým manuálem.

Úvod
Strana 15

Časté dotazy - důležité !!!
 
Zkušenosti z praxe
Podle blokových schemat se zdá, že použití a programování je komplikované ale není to tak zlé. V první řadě je třeba systém instalovat. Nejjednodušší instalace v plošníku je vidět na následujícím obrázku:
Vlevo je IR přijímač  pro programátor, nahoře je hlavní modul (vodorovný, se čtyřmi sondami), vpravo je vertikální sonda, uprostřed počítač. Kablíky od RC přijímače k servům jsou jednoduše "provlečeny" počítačem.
Pro naprogramování stačí několik kroků, v rámci hlavního menu jsou pouze 3 větve
1. Základní nastavení
2. Preference
3. Předletová příprava
 
Časté nejasnosti:
  • Přístroj pracuje na základě snímání a porovnávání teplot země a oblohy. Opravdu se nedá nastavit v místnosti.
  • Termínem  "Remote" je označen kanál vysílače/přijímače, kterým se vypíná/zapíná/přepíná. Zda je zvolený kanál přiřazen správně, je možno snadno zkontrolovat: stačí do výstupu přijímače, který jsme zvolili pro Remote zapojit třeba servo a "Remote" přepínat na vysílači. Servo se musí pohybovat.
  • Větev Flight Mode Setup (strana 13): F. Mode 1 Rm=xx% / Not Assigned (není přiřazeno)  - to není konstatování, že letový mód není přiřazen. Jedná se o výzvu k přiřazení (např. Level Flight - let v horizontu), pokračuje se INC/DEC

Základní nastavení
Budeme nastavovat pouze řízení křidélek, výškovky a vypínání/zapínání systému během letu (Remote). Pro začátek můžeme odstartovat s vypnutým Co-Pilotem a zapnout ho teprve ve bezpečné výšce.

1. Spojení (spárování) dálkového IR ovladače - strana 10.
2. Základní nastavení je na straně 15. Jednoduché a stačí udělat jen jednou. Je třeba vložit do počítače polohu sond atd
3. Preference - strana 12. Definice velikosti zisku pro stabilizaci, definice přednosti řízení vysílačem před řízením systémem, velikost trimu se zapnutým Co.Pilotem
4. Definování ovládacího prvku na vysílači, kterým se během letu vypíná/zapíná Co-Pilot (strana 14)
5. Před každým letem (resp. po přerušení přívodu proudu) se musí dělat předletová příprava: kontrola napětí, kontrola dostatečného rozdílu teplot mezi oblohou na zemí (strana 11)
 
Systém Co-Pilot má spoustu dalších možností. Nejobtížnější je ovšem začátek a ten jsme se pokusili popsat.

Košík  

(prázdný)